Majetkové pojištění

Údaje o škodní události

Druh škody *
Datum vzniku škody * Čas vzniku škody * :
Místo vzniku škody *
Kontaktní osoba *
Email * Tel. kontakt *

Pojištěný

Vyplňte název firmy nebo jméno, příjmení pojištěného.
Název firmy *
Jméno pojištěného * Příjmení pojištěného *
Adresa pojištěného * RČ/datum narození pojištěného
Tel. kontakt pojištěného Email pojištěného *

Doplňující údaje

Popis pojistné události *
Předpokládaná výše škody *
Šetřeno PČR? *
Údaje o poškozeném majetku
(druh, typ, VIN, Interní číslo)
Bankovní spojení
Poznámka
(Int. č., Divize, Provoz, ...)

Přílohy

Povolená velikost jedné přílohy je max.1MB. Povolené typy souboru jsou DOC,PDF, JPG.
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3

* V , dne: 17.07.2024